Škoda Fabia 3 konverzija iz halogena u LED

LED žarulje korištene za kratko svjetlo

Adapteri korišteni za LED kratko svjetlo

LED žarulje korištene za dugo svjetlo (H7)