Mercedes Benz Vito 3 W447 konverzija kratkog svjetla iz halogena u LED

LED žarulje korištene za kratko svjetlo

LED adapteri korišteni za kratko svjetlo