Ford Mondeo 5 konverzija u LED i LED look halogen

LED žarulje korištene za kratko svjetlo

halogene žarulje korištene za dugo svjetlo (H15)